Znajdź najlepszego lekarza dla Ciebie

Lekarz Internista Teresa Hałabiś, Lek. med.

Lekarz Hałabiś Teresa - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku - Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna - Poradnia Reumatologiczna

ul. Chopina 13
Kraśnik 23-200
dane kontaktowe  
tel. 081825-13
fax 081884-32
Teresa Hałabiś, Lekarz Hałabiś Teresa - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku - Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna - Poradnia Reumatologiczna

Lekarz Hałabiś Teresa - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku - Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna - Poradnia Reumatologiczna

ul. Chopina 13
Kraśnik 23-200
dane kontaktowe
tel. 081825-13
fax 081884-32
email poczta@spzoz.krasnik.pl

Źródło danych:

Medycyna Praktyczna