Znajdź najlepszego lekarza dla Ciebie

Lekarz Internista Piotr Gryglas, Lek. med.

Dr n. med. Gryglas Piotr - Warszawski Uniwersytet Medyczny - Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie - Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

ul. Banacha 1A
Warszawa 02-097
dane kontaktowe  
tel. 022599-28
fax 022599?18
www www.spcsk.amwaw.edu.pl
Piotr Gryglas, Dr n. med. Gryglas Piotr - Warszawski Uniwersytet Medyczny - Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie - Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

Dr n. med. Gryglas Piotr - Warszawski Uniwersytet Medyczny - Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie - Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

ul. Banacha 1A
Warszawa 02-097
dane kontaktowe
tel. 022599-28
fax 022599?18
www www.spcsk.amwaw.edu.pl

Źródło danych:

Medycyna Praktyczna