Znajdź najlepszego lekarza dla Ciebie

Lekarz Pediatra Marta Bunarowska, Lek. med.

  •  
Numer praktyki lekarskiej:
1541595

Lekarz Bunarowska Marta - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II - Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

ul. Medyków 16
Katowice 40-752
dane kontaktowe  
tel. 322071800
fax 322071546
www www.gczd.katowice.pl
Marta Bunarowska, Lekarz Bunarowska Marta - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II - Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Lekarz Bunarowska Marta - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II - Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

ul. Medyków 16
Katowice 40-752
dane kontaktowe
tel. 322071800
fax 322071546
email marta.bunarowska@gmail.com
www www.gczd.katowice.pl

Źródło danych:

Medycyna Praktyczna