Znajdź najlepszego lekarza dla Ciebie

Lekarz Pediatra Marek Kozłowski, Lek. med.

Dr n. med. Kozłowski Marek - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii - Oddział Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

ul. Dębinki 7
Gdańsk 80-211
dane kontaktowe  
tel. 583492000
Marek Kozłowski, Dr n. med. Kozłowski Marek - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii - Oddział Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

Dr n. med. Kozłowski Marek - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii - Oddział Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

ul. Dębinki 7
Gdańsk 80-211
dane kontaktowe
tel. 583492000

Źródło danych:

Medycyna Praktyczna