Znajdź najlepszego lekarza dla Ciebie

Lekarz Ortopeda Łukasz Sutarzewicz, Lek. med.

Lekarz Sutarzewicz Łukasz - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie - Szpital Wołomin - Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

ul. Gdyńska 1 /3
Wołomin 05-200
dane kontaktowe  
tel. 022763-31
fax 022763-33
Łukasz Sutarzewicz, Lekarz Sutarzewicz Łukasz - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej   w  Wołominie - Szpital  Wołomin - Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Lekarz Sutarzewicz Łukasz - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie - Szpital Wołomin - Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

ul. Gdyńska 1 /3
Wołomin 05-200
dane kontaktowe
tel. 022763-31
fax 022763-33
email 1400041@zoz.org.pl

Źródło danych:

Medycyna Praktyczna