Znajdź najlepszego lekarza dla Ciebie

Lekarz Chirurg ogólny Łukasz Gąsiorowski, Lek. med.

Dr n. med. Gąsiorowski Łukasz - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii - Szpital w Poznaniu - Oddział Torakochirurgiczny z Blokiem Operacyjnym

ul. Szamarzewskiego 62
Poznań 60-569
dane kontaktowe  
tel. 061665-42
fax 061663-10
Łukasz Gąsiorowski, Dr n. med. Gąsiorowski Łukasz - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii - Szpital w Poznaniu - Oddział Torakochirurgiczny z Blokiem Operacyjnym

Dr n. med. Gąsiorowski Łukasz - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii - Szpital w Poznaniu - Oddział Torakochirurgiczny z Blokiem Operacyjnym

ul. Szamarzewskiego 62
Poznań 60-569
dane kontaktowe
tel. 061665-42
fax 061663-10
email szpital@wcchpig.pl

autopromocja

Specjalizacje

Pulmonolog Poznań

Onkolog Poznań

Ortopeda Poznań

Epidemiolog Poznań

Choroby

Ropień (naciek) okołomigdałkowy

Kaszak

Źródło danych:

Medycyna Praktyczna