Znajdź najlepszego lekarza dla Ciebie

Lekarz Ortopeda Jerzy Cholewiński, Lek. med.

Dr n. med. Cholewiński Jerzy - Boni Fratres Catoviensis Sp. z o. o. NZOZ Szpital Zakonu Bonifratrów p. w. Aniołów Stróżów w Katowicach - Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci

ul. Markiefki 87
Katowice 40-211
dane kontaktowe  
tel. 323576200
fax 0322584321
Jerzy Cholewiński, Dr n. med. Cholewiński Jerzy - Boni Fratres Catoviensis Sp. z o. o. NZOZ Szpital Zakonu Bonifratrów p. w. Aniołów Stróżów w Katowicach - Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci

Dr n. med. Cholewiński Jerzy - Boni Fratres Catoviensis Sp. z o. o. NZOZ Szpital Zakonu Bonifratrów p. w. Aniołów Stróżów w Katowicach - Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci

ul. Markiefki 87
Katowice 40-211
dane kontaktowe
tel. 323576200
fax 0322584321

Źródło danych:

Medycyna Praktyczna