Znajdź najlepszego lekarza dla Ciebie

Lekarz Hematolog Jarosław Piszcz, Lek. med.

dr n. med. Piszcz Jarosław - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - Klinika Hematologii z Pododziałem Chorób Naczyń

ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok 15-276
dane kontaktowe  
tel. 857468000
fax 857468880
www www.spskam.bialystok.pl
Jarosław Piszcz, dr n. med. Piszcz Jarosław - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - Klinika Hematologii z Pododziałem Chorób Naczyń

dr n. med. Piszcz Jarosław - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - Klinika Hematologii z Pododziałem Chorób Naczyń

ul. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok 15-276
dane kontaktowe
tel. 857468000
fax 857468880
email szpital@cksr.ac.bialystok.pl
www www.spskam.bialystok.pl

Źródło danych:

Medycyna Praktyczna